Oczyszczą wody z benzyny, ropy czy olejów napędowych