Pompa waterjet jako nowoczesny proces technologiczny.